teaching

 • 2020: “Anthropology, Robots, Machines“, BA course, FSS MU
 • 2019: “Anthropology, Biotechnologies and Bodies“, MA course, FSMU
 • 2016: „Art in Research: Robots, Machines, Bodies“, BA course , “Umělecký výzkum: roboti, stroje, těla”, FSS MU + Faculty of Fine Art Brno University of Technology, co-taught with artist Lenka Klodová
 • 2015: „Art, Community, Research“, BA course, “Umění, komunita, výzkum” FSS MU, co-taught with artist Kateřina Šedá
 • since 2014: „Anthropology in Theory“, MA course, „Antropologické teorie“, FSS MU, co-taught in team
 • since 2009: „Kinship in Anthropology“, BA course, „Antropologie a kinship“, FSS MU
 • since 2014: „Sociology of Medicine“, MA course, „Sociologie medicíny“, FSS MU, co-taught

“Sociology of Medicine” course 2020 (on line sessions) _”masks and corona”, workshop with students

 • since 2014: „Anthropology and Research“, MA course, „Antropologický výzkum“, FSS MU
 • since 2014: „Political Anthropology“, BA course, „Politická antropologie“, FSS MU
 • 2013-2017: „Anthropology, Body and Medicine“, MA course, „Antropologie, tělo a medicína“, FSS MU
 • 2013: „Research in Art/Introduction to Handicap“, BA course, “Umělecký výzkum/Ūvod do hendikepu“, FSS MU + Faculty of Fine Art Brno University of Technology, co-taught with artist Lenka Klodová
 • 2012-2013: „Visual Anthropology“ and “Anthropology and Kinship“ BA courses, Invited teaching at Komenského university (Slovakia), „Vizuální antropologie“ a „Antropologie a kinship“
 •  since 2009: „Diploma Seminar“ MA course, „Diplomový seminář“, FSS MU
 • 2010-2012: „Sexuality, Intimacy and Anthropology“, BA course, „Sexualita, Intimita a Antropologie“, FSS MU, co-taught in team
 •  2009-2016: „Visual Studies“, BA course, „Vizuální studia“, FSS MU
 •  2009-2010: „Introduction to Social Anthropology“, BA course, „Úvod do sociální antropologie“, FSS MU, co-taught in team
 •  2005-2017: „Contemporary Social and Cultural Theory“, BA course,  ‘Současná sociální a kulturní teorie’, FSS MU
 •  2005-2017: „Diploma Seminar“, BA course, „Diplomový seminář“, FSS MU
 •  2005-2012: „Body and Embodiment“, MA course,  ‘Tělo a tělesnost’, FSS MU,  co-taught with Kateřina Lišková
 •  2005-2008: „Idea of Race and Ideology of Racism“, BA course, „Idea rasy a ideologie rasismu“, FSS MU
 •  2005-2008: „Research Methods II/Discourse Analysis and Interview“, BA course, „Výzkumné metody II/Analýza diskurzu a interview“, FSS MU
 •  2005-2008: „Introduction to Sociology“, BA course,  ‘Ūvod do sociologie’, FSS MU, co-taught with Csaba Szaló and Kateřina Nedbálková
 •  2005-2006: „Contemporary sociological texts“, BA course, „Současné sociologické texty“, FSS MU, co-taught with Csaba Szaló